Bazální stimulace

Domov Matky Vojtěchy pracuje v každodenní péči o Vaše nejbližší s konceptem bazální stimulace. Jde o komunikační, interakční a vývoj podporující metodu orientující se na všechny oblasti lidských potřeb a v každém směru zohledňující individualitu jedince.

Aby byly jednotlivé stimulující prvky konceptu správně zvoleny a následně v praxi uplatňovány, prosíme Vás o sdělení co nejpodrobnějších informací o zvycích, oblíbených činnostech, jídle, nápojích, písních, kazet nebo filmů, o způsobu oblékání, o zvycích  týkající se spánku či jiných rutinních činnostech u Vašeho nejbližšího.

Na první pohled se může tento koncept jevit složitě. Skutečnost je však jiná. Jediné,  co je zapotřebí k aplikaci jednotlivých technik konceptu je znalost historie jedince, respektování individuality a jedinečnosti a šikovné a laskavé ruce ošetřujícího personálu. Pouhým dotekem umožňujeme Vašim nejbližším vnímat informace o okolním prostředí,  ale především o něm samotném.

 

 

Bazální stimulace zahrnuje například:

· polohování

· masáže podporující pohyb, cit, uklidnění…

· koupele zklidňující, olejové koupele…

 

 

V únoru 2016 byl Domov Matky Vojtěchy certifikován Institutem Bazální stimulace.