Ceník

Ceník ubytování a stravy v Domově Matky Vojtěchy

Strava za den činí 255 Kč, z toho snídaně 80 Kč (pol. porce 61 Kč), oběd 115 Kč (pol. porce 88 Kč), večeře 60 Kč (pol. porce 46 Kč), pol. porce celkem 195 Kč.
 

Platnost ceníku od 01.01.2024  

Ceník fakultativních služeb

Fakultativní služba

Výše a způsob výpočtu úhrady

Četnost vyúčtování

na vyžádání klienta

Doprava vozidlem poskytovatele

10 Kč / 1 km + řidič (160 Kč / 1 hodinu)

měsíčně

Nákupy mimo areál DMV

110 Kč / 1 hodinu

měsíčně

Zajištění drobných oprav předmětů v osobním vlastnictví klienta

a)       technickým pracovníkem DMV

 

b)       dodavatelem služby

 

110 Kč / 1 hodinu

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

 

měsíčně

 

 

Tisk a kopírování listin velikosti A4

3 Kč / 1 stránku

měsíčně

Telefonování z mobilní linky Domova Matky Vojtěchy

Telefonování z pevné linky Domova Matky Vojtěchy

6 Kč / 1 minutu

4 Kč / 1 minutu

měsíčně

Větší oprava osobního ošacení klienta (výměna zipu, úprava délky apod.)

60 Kč / 1 hodinu + cena materiálu dle skutečných nákladů

zprostředkování služby pracovníkem DMV + aktuální cena dodavatele služby + cena materiálu dle skutečných nákladů

 

měsíčně

Vedení finančního depozita klienta

138 Kč / 1 měsíc

měsíčně

Speciální výživná strava (Nutridrink apod.)

dle aktuální ceny dodavatele

měsíčně

Kadeřnické služby

dle aktuální ceny dodavatele

měsíčně

Pedikúra

200 Kč / úkon

měsíčně

Zprostředkování dalších služeb (kadeřníka, pedikúry apod.)

z mobilní linky 6 Kč / 1 minutu

z pevné linky 4 Kč / 1 minutu

měsíčně

Poplatek při ztrátě klíče uživatelem

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

jednorázově

Oprava poškozeného vybavení klientem

a)       drobná oprava pracovníkem DMV

 

b)       oprava pracovníkem DMV s nutností nákupu materiálu

 

 

c)        oprava dodavatelem služby

 

60,-/úkon

60,-/úkon + cena materiálu dle skutečných nákladů + doprava vozidlem poskytovatele

 

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

 

měsíčně

 

 

 

 

 

revize elektrospotřebičů

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

jednorázově

Označení osobního ošacení klienta (při nástupu do zařízení)

300,-Kč

jednorázově při nástupu

Označení osobního ošacení klienta (v průběhu pobytu)

1,- Kč/ kus

měsíčně

 

Platnost ceníku od 01.01.2024