Matka Vojtěcha

Matka VojtěchaVojtěcha Hasmandová, vlastním jménem Antonie, se narodila 25. března 1914 jako předposlední ze šesti sourozenců. V šesti letech jí zemřela maminka a ve 13letech odešla jako čekatelka k sestrám boromejkám do Frýdlantu nad Ostravicí ve Slezsku. V Praze maturovala na učitelském ústavu a v roce 1940 složila doživotní řeholní sliby.
 
Jejím prvním učitelským působištěm se staly jižní Čechy, poslední tři roky války působila jako ošetřovatelka v nemocnici ve Slaném, kde obětavě ošetřovala zraněné vojáky.
 
Po válce učila tři roky v Líšni u Brna, po zavření církevních škol totalitním režimem se stala řeholní představenou v Prachaticích. Tam ukrývala kněze – řeholníka, který v dubnové noci roku 1950 unikl přepadu mužských klášterů. V září 1952 s ním byla zatčena a za rok po vyšetřovací vazbě, odsouzena pro velezradu jako „špiónka ve službách Vatikánu“, si odpykala trest v Pardubicích a v Praze na Pankráci. Po amnestii v roce 1960 ji její - také rehabilitovaná - generální představená, Bohumila Langrová, poslala do komunity ve Vidnavě na severní Moravě, aby nebyla na očích tajné policii. Tam strávila deset let, poslední rok jako místní představená. Z tohoto titulu byla mezi delegátkami na generální kapitule boromejek a v roce 1970 byla zvolena generální představenou kongregace, což se opakovalo v roce 1976 a 1982.
 
Téměř osmnáct let, kdy stála v čele kongregace sester boromejek, je provázeno jejím úsilím o uvedení do řeholního života směrnic II. vatikánského koncilu v těžkých dobách totality, péčí o tajná povolání (vypěstovala jich na 50), materiální i duchovní pomocí kněžím, bohoslovcům, bývalým spoluvězeňkyním...
 
Matka Vojtěcha zemřela uprostřed svých sester ve Znojmě-Hradišti 21. ledna 1988. Osm let po smrti zahájil v Brně biskup Vojtěch Cikrle diecézní proces jejího blahořečení, protože Matka Vojtěcha v této diecézi téměř 18 roků působila a zde i zemřela. V roce 2004 byl diecézní proces uzavřen a celý materiál čítající 930 stran předán Kongregaci pro blahořečení a svatořečení ve Vatikánu.
 
Bližší informace o kongregaci sester boromejek i Matce Vojtěše Hasmandové na adrese www.boromejky.cz   a  www.boromejky.cz/matkavojtecha