daruj.se
eutanazie.cz

Domov Matky Vojtěchy Prachatice


Alzheimerova choroba Co je Alzheimerova nemoc?

Při Alzheimerově nemoci dochází k zániku mozkových buněk a ubývání mozkové hmoty, což se projevuje komplexem potíží a poruch. 

(3 minutový film o chorobě zde: https://www.youtube.com/watch?v=fnILpYZ24ow)

 

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna, postupuje u každého postiženého různou rychlostí. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. Ve finálním stadiu choroby potřebuje trvalou péči druhé osoby.

 

 

  

 

Příznaky

Mezi nejčastější časné příznaky Alzheimerovy nemoci patří:

· Pokles, popř. ztráta paměti, zejména krátkodobé paměti.

Každý může někdy zapomenout např. jméno souseda, ale stále si je vědom toho, že muž, se kterým hovoří, je jeho soused. Člověk s Alzheimerovou nemocí zapomene jak jméno souseda, tak i souvislosti.

 

. Obtíže při provádění každodenních činností

Každý je někdy roztržitý. Člověk s Alzheimerovou nemocí si jídlo připraví, ale pak zapomene, že ho vůbec kdy vařil.

 

· Problémy s řečí

Každý má někdy problém nalézt správné slovo. Člověk s Alzheimerovou nemocí zapomíná jednoduchá slova, nahrazuje je nevhodnými výrazy, takže je obtížné pochopit smysl projevu.

 

· Dezorientace v čase a prostoru

Každý někdy zapomene, jaký je den v týdnu nebo potřebuje ukázat cestu. Člověk s Alzheimerovou nemocí se ztrácí na známých místech, např. v ulici, kde žije. Zapomene, kde je, jak se tam dostal a neví, jak se dostat zpět domů. 

 

· Špatné zhodnocení situace

Každý se někdy tak zabere do činnosti, že na chvíli zapomene, že má na starosti dítě. Člověk s Alzheimerovou nemocí úplně zapomene, že nějaké dítě vůbec existuje. Může se nesmyslně oblékat vzhledem k aktuálnímu počasí nebo ročnímu období.  

 

· Problémy s abstraktním myšlením

Každý může mít problém, když má vyplnit nějaký formulář nebo složenku. Člověk s Alzheimerovou nemocí neví, co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat.

 

· Zakládání věcí na nesprávné místo

Každý z nás někdy založí peněženku nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou nemocí ukládá věci na nepatřičná místa. Např. peněženku do trouby, klíče do cukřenky.

 

· Změny v náladě nebo chování

Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s Alzheimerovou nemocí prožívá velmi prudké změny nálad. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo bez zjevného důvodu podlehne návalu hněvu.

 

· Změny osobnosti

Nemocní se mění zásadním způsobem. Často se může stát podezíravým, podrážděným, depresivním, apatickým nebo úzkostným, neklidným.

 

· Ztráta iniciativy a zájmu

Člověk s Alzheimerovou nemocí může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje neustálé podněcování k činnosti.

 

Průběh Alzheimerovy nemoci

1. stadium - Rozvíjí se pomalu, plíživě. U nemocného se objevuje přechodná časová a prostorová dezorientace, ztráta iniciativy, obtížné hledání slov.

2. stadium - Objevuje se porucha aktivit denního života, významné výpadky paměti, bloudění na známých místech, zhoršování řečových schopností.

3. stadium - Motorické potíže ústí v trvalé upoutání na lůžko, neschopnost sebeobsluhy, nemocný se stává inkontinentním. Nepoznává členy vlastní rodiny, je závislý na péči druhé osoby.

 

Léčba

Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná. Léky jsou určené především pro rané stádium nemoci. Proto je nejdůležitější včasná diagnóza a zahájení léčby. Onemocnění zasahuje nejenom pacienta, ale především jeho rodinu a blízké – je tudíž důležité je do léčby zahrnout. Jedny z hlavních léků jsou kognitiva, která v počátečních stadiích nemoci zlepšují takzvané kognitivní funkce (myšlení, paměť či orientaci). Používají se na počátcích, maximálně ve středně pokročilém stádiu. Dalšími využívanými léky jsou hypnotika (pro poruchy spánku), neuroleptika (pro odstranění agresivity a neklidu), antidepresiva (zmírňují deprese) a anxiolytika (utlumují úzkost).

 

Pro pečovatele

Nezapomínejte pečovat sami o sebe. Péče o nemocného velmi vyčerpává, a proto je důležité nezapomínat na pravidelný pohyb, zdravou stravu a relaxaci.

 

Co můžete pro postiženého Alzheimerovu nemocí udělat:

1. Dbejte na pravidelné užívání léků. Nemocný na ně může zapomenout nebo naopak jich naopak požít více.

 

2. V každém případě zabraňte řízení auta, je to nutné pro bezpečnost všech, i když nemocný se nebude této činnosti chtít vzdát.

 

3. Zamykejte nebezpečné čisticí prostředky, zápalky a léky.

 

4. Důležité a cenné věci ukládejte na tajné uzamykatelné místo. Nemocný aniž by chtěl, mnoho věcí přesunuje na nepochopitelná místa.

 

5. Nenechávejte v dosahu nemocného zapojené domácí spotřebiče, jako jsou trouby a žehličky. Nainstalujte hlásič požáru.

 

6. Odstraňte nebezpečné předměty jako klouzavé koberce, vratké židle či ostré hrany. Dobré je řádně osvětlit celý byt například na reakci fotobuňky. Nemocný tak dobře uvidí na cestu a vám to může dát varovný signál, že nespí a chodí po domě.

 

7. Užitečné bude zamykat koupelnu, aby nemocný nevytopil sousedy a na baterii umístit omezovač teploty, aby se neopařil horkou vodou.

 

8. Pokud nemocný zabloudí a nedokáže se navrátit domů, může mít na ruce náramek se jménem, adresou a telefonním číslem.

 

9. Dbejte na pravidelnou stravu a dostatek tekutin.

 

10. Nepřesvědčujte nemocného, že nemá pravdu. Je důležité naučit se komunikaci s nemocným. Místo tázacích vět používejte oznamovací: „Máš jídlo na stole“ místo „Nemáš hlad?“.

 

11. Nabídněte nemocnému jednoduchou aktivitu, kterou je schopen konat. Nenechte jeho mozek bez činnosti. Vhodné je například loupání ořechů, skládání ponožek, rovnání kolíčků. Hrajte hry, zpívejte a hlavně na něj mluvte, i když vám evidentně nerozumí nebo neodpovídá. Užívejte jasné, jednoduché věty a nezapomínejte na svá gesta, která za vás mluví.

 

Člověk s rozvinutou Alzheimerovou chorobou by neměl zůstávat sám. Může způsobit vážné problémy, pokud zapomene zavřít vodu, vypnout plyn či nechá zapnutou žehličku.

 

Onemocnění bývá psychicky obtížné především pro příbuzné a kamarády. Je těžké se vyrovnat s tím, že vás milovaná osoba nepoznává a přesto je odkázána na vaši péči.

   Zpravodajství ČT z otevření Domova, 1:30 min.
 
Zpravodajství Jihočeské televize z otevření Domova, 2:10 min.
 
Dokument o naší péči v Domově Matky Vojtěchy (20 min.)
Domov Matky Vojtěchy | Neumannova 144, 383 01 Prachatice | tel: 388 311 726, fax: 388 311 727 | info@alzheimerpt.cz