daruj.se
eutanazie.cz

Domov Matky Vojtěchy Prachatice


Komu je služba určenaDomov Matky Vojtěchy poskytuje celoroční pobytové služby osobám od 27 let, především z Prachaticka, event. Jihočeského kraje, které trpí demencí, mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

Nejsme schopni zajistit odpovídající péči, pokud:

- Zdravotní stav žadatele vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

- Žadatel trpí akutní infekční nemocí.

 

Naším cílem je: 

- Zajistit klientům bezpečné prostředí.

- Nabídnout klientů smysluplné využití volného času.

- Zachovat schopnosti, dovednosti a soběstačnost klienta co nejdéle.

 

 Zásady služby: 

- Trpělivost,

- Empatické naslouchání,

- Respektování individuality a potřeb klienta,

- Soukromí klienta,

- Partnerství,

- Důstojnost klienta

   Zpravodajství ČT z otevření Domova, 1:30 min.
 
Zpravodajství Jihočeské televize z otevření Domova, 2:10 min.
 
Dokument o naší péči v Domově Matky Vojtěchy (20 min.)
Domov Matky Vojtěchy | Neumannova 144, 383 01 Prachatice | tel: 388 311 726, fax: 388 311 727 | info@alzheimerpt.cz