daruj.se
eutanazie.cz

Domov Matky Vojtěchy Prachatice


PéčePráva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence:

1. Být informován o své chorobě.

2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.

3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.

4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.

5. Při vyjádření svých citů být brán vážně.

6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.

7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.

8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.

9. Mít možnost chodit pravidelně ven.

10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.

11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.

12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

 

 

 

Ošetřovatelská a zdravotní péče je klientům poskytována nepřetržitě a odpovídá jejich zdravotnímu stavu. V rámci péče o klienty je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu bazální stimulace.

 

Zajištění lékařské péče - po přijetí do zařízení mají klienti možnost registrovat se u praktické lékařky MUDr. Moniky Mrázové, která do Domova Matky Vojtěchy dochází 1 x týdně. 

Dále do Domova Matky Vojtěchy každý sudý pátek v měsíci dochází psychiatr MUDr. Prokeš.

 

Specializovaný program a aktivity

„Navzdory vážným deficitům si většina lidí postižených demencí může:

· pamatovat věci ze vzdálené minulosti

· vyjádřit názor a nabídnout radu

· provádět obvyklé dobře naučené a silně zafixované vzorce chování

· osvojit si nové stereotypy

· mít požitek ze smyslových vjemů

· reagovat a vyjadřovat emoce

· sledovat logický chod myšlenek

 

 

Bylo by absurdní, kdybychom neocenili a plně nevyužili schopností, kterými osoba disponuje. Stejně jako má každý jedinec specifický stupeň a povahu postižení, které odpovídají postupující nemoci, je každý jedinec unikátní i ve smyslu stupně a podstaty schopností, které zůstávají zachovány. Někdy jsou tyto schopnosti zřejmé, zatímco jindy je musíme složitě hledat. Některé z nich se objeví jako překvapení. Je úžasné najít poklad, když jste měli dojem, že už je vše ztraceno.“

                                           ZGOLA, J. M. Úspěšná péče o člověka s demencí

 

Při poskytování péče se důsledně držíme této myšlenky, vycházíme z individuálních schopností a možností klienta, vytváříme motivující prostředí a nabízíme klientům smysluplné aktivity.

 

 

  Zpravodajství ČT z otevření Domova, 1:30 min.
 
Zpravodajství Jihočeské televize z otevření Domova, 2:10 min.
 
Dokument o naší péči v Domově Matky Vojtěchy (20 min.)
Domov Matky Vojtěchy | Neumannova 144, 383 01 Prachatice | tel: 388 311 726, fax: 388 311 727 | info@alzheimerpt.cz