daruj.se
eutanazie.cz

Domov Matky Vojtěchy Prachatice


Ceník 

Ceník ubytování a stravy v Domově Matky Vojtěchy
 

Velikost pokoje

Výše denní úhrady

za pobyt

Výše denní úhrady za stravování

v rozsahu 3 hlavních jídel 

Výše denní úhrady

za stravu a  pobyt

Celková výše úhrady za pobyt a stravu

Cena potravin

Režijní

náklady

Celková částka za stravu

28 dní

30 dní

31 dní

 

Jednolůžkový pokoj

 

 

210,-

 

 

 

 

117,-

 

 

 

53,-

 

 

 

170,-

 

 

380,-

 

 

 

10640,-

 

 

 

10400,-

 

 

 

11780,-

 

Dvoulůžkový pokoj

 

 

210,-

 

 

380,-

 

Platnost ceníku od 1.1.2020
 

   

 

Ceník fakultativních služeb

Fakultativní služba

Výše a způsob výpočtu úhrady

Četnost vyúčtování

na vyžádání klienta

Doprava vozidlem poskytovatele

8 Kč / 1 km + řidič (160 Kč / 1 hodinu)

měsíčně

Nákupy mimo areál DMV

110 Kč / 1 hodinu

měsíčně

Zajištění drobných oprav předmětů v osobním vlastnictví klienta

a)       technickým pracovníkem DMV

 

b)       dodavatelem služby

 

110 Kč / 1 hodinu

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

 

měsíčně

 

 

Tisk a kopírování listin velikosti A4

3 Kč / 1 stránku

měsíčně

Telefonování z mobilní linky Domova Matky Vojtěchy

Telefonování z pevné linky Domova Matky Vojtěchy

6 Kč / 1 minutu

4 Kč / 1 minutu

měsíčně

Větší oprava osobního ošacení klienta (výměna zipu, úprava délky apod.)

60 Kč / 1 hodinu + cena materiálu dle skutečných nákladů

zprostředkování služby pracovníkem DMV + aktuální cena dodavatele služby + cena materiálu dle skutečných nákladů

 

měsíčně

Vedení finančního depozita klienta

138 Kč / 1 měsíc

měsíčně

Speciální výživná strava (Nutridrink apod.)

dle aktuální ceny dodavatele

měsíčně

Kadeřnické služby

dle aktuální ceny dodavatele

měsíčně

Pedikúra + manikúra

100 Kč / úkon

měsíčně

Zprostředkování dalších služeb (kadeřníka, pedikúry apod.)

z mobilní linky 6 Kč / 1 minutu

z pevné linky 4 Kč / 1 minutu

měsíčně

Poplatek při ztrátě klíče uživatelem

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

jednorázově

Oprava poškozeného vybavení klientem

a)       drobná oprava pracovníkem DMV

 

b)       oprava pracovníkem DMV s nutností nákupu materiálu

 

 

c)        oprava dodavatelem služby

 

60,-/úkon

60,-/úkon + cena materiálu dle skutečných nákladů + doprava vozidlem poskytovatele

 

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

 

měsíčně

 

 

 

 

 

revize elektrospotřebičů

zprostředkování služby pracovníkem DMV + cena dle skutečných nákladů dodavatele služby

jednorázově

Označení osobního ošacení klienta (při nástupu do zařízení)

300,-Kč

jednorázově při nástupu

Označení osobního ošacení klienta (v průběhu pobytu)

1,- Kč/ kus

měsíčně

 

 Platnost ceníku od 4. 10. 2016  

Domov Matky Vojtěchy | Neumannova 144, 383 01 Prachatice | tel: 388 311 726, fax: 388 311 727 | info@alzheimerpt.cz