Co nabízíme

Péče o klienty s Alzheimerovou nemocí ve specializovaném zařízení Domov Matky Vojtěchy vychází z jejich předchozího způsobu života, z dodržování dosavadních rituálů a stereotypů. Proto se v péči o osoby s demencí používá validace, vztahová péče, bazální stimulace, canisterapie nebo muzikoterapie a v pozdních stadiích je důležitá ošetřovatelská a paliativní péče.
 
Klíčovým prvkem péče o postižené Alzheimerovou nemocí je zajištění jejich bezpečnosti. Vybavení DMV dle projektu zabraňuje pádu nebo úrazu a působí uklidňujícím dojmem, navozuje pocit domáckosti, disponuje interiérovými i exteriérovými prostory k fyzické stimulaci i odpočinku. Každý klient má vypracovaný individuální plán péče, který vychází především z osobní anamnézy a "historie" uživatele.