Reminiscence

Vzpomínání a vyprávění patří již odedávna k vytváření prostoru, ve kterém se člověk setkává s člověkem. Ten, kdo vypráví, oživuje příběh. Ten, kdo naslouchá, vnímá jeho barvy, nechává v sobě působit obsah sděleného. Pokud na obsah takového setkání přistoupí všichni zúčastnění, odcházejí vzájemně obohaceni.
 

Reminiscenční terapie je zaměřena na vedení rozhovoru, během kterého klient, často za pomoci vhodných pomůcek (staré fotografie, předměty, hudba, filmy), vzpomíná a vypráví o svém životě. Jednou z technik využívaných při práci s klienty v Domově Matky Vojtěchy je vzpomínková krabice, ve které jsou předměty, jež mají pro klienta osobní význam a smysl (fotografie, dopis, medaile, klíče, klubko vlny, oblíbená kniha apod.) Vzpomínková krabice slouží pro radost klienta a je velmi dobrým prostředkem k navazování kontaktu s ním. Další pomůckou je životopis klienta, jenž je sestaven ve spolupráci s rodinou nebo obrázková kniha např. s fotografiemi, vysvědčením ze školy, výstřižky z novin, diplomy apod.