Komu je služba určena

Domov Matky Vojtěchy poskytuje celoroční pobytové služby osobám od 27 let, především z Prachaticka, event. Jihočeského kraje, které trpí demencí, mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

Nejsme schopni zajistit odpovídající péči, pokud:

- Zdravotní stav žadatele vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

- Žadatel trpí akutní infekční nemocí.

 

Naším cílem je: 

- Zajistit klientům bezpečné prostředí.

- Nabídnout klientů smysluplné využití volného času.

- Zachovat schopnosti, dovednosti a soběstačnost klienta co nejdéle.

 

 Zásady služby: 

- Trpělivost,

- Empatické naslouchání,

- Respektování individuality a potřeb klienta,

- Soukromí klienta,

- Partnerství,

- Důstojnost klienta