Péče

Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjádření svých citů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

 

 

Ošetřovatelská a zdravotní péče je klientům poskytována nepřetržitě a odpovídá jejich zdravotnímu stavu. V rámci péče o klienty je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu bazální stimulace.

 

Zajištění lékařské péče - do domova dochází 1x týdně praktická lékařka MUDr. Monika Mrázová.

Dále do Domova Matky Vojtěchy každý sudý pátek v měsíci dochází psychiatr MUDr. Michal Prokeš.

 

Specializovaný program a aktivity

„Navzdory vážným deficitům si většina lidí postižených demencí může:

 

· pamatovat věci ze vzdálené minulosti

 

· vyjádřit názor a nabídnout radu

 

· provádět obvyklé dobře naučené a silně zafixované vzorce chování

 

· osvojit si nové stereotypy

 

· mít požitek ze smyslových vjemů

 

· reagovat a vyjadřovat emoce

 

· sledovat logický chod myšlenek

 

 

 

Bylo by absurdní, kdybychom neocenili a plně nevyužili schopností, kterými osoba disponuje. Stejně jako má každý jedinec specifický stupeň a povahu postižení, které odpovídají postupující nemoci, je každý jedinec unikátní i ve smyslu stupně a podstaty schopností, které zůstávají zachovány. Někdy jsou tyto schopnosti zřejmé, zatímco jindy je musíme složitě hledat. Některé z nich se objeví jako překvapení. Je úžasné najít poklad, když jste měli dojem, že už je vše ztraceno.“

ZGOLA, J. M. Úspěšná péče o člověka s demencí

 

Při poskytování péče se důsledně držíme této myšlenky, vycházíme z individuálních schopností a možností klienta, vytváříme motivující prostředí a nabízíme klientům smysluplné aktivity.